Students Council

Head Boy Class Head Girl Class
ADITYA KUMAR SINGH XII D D LAKSHYA XII A
House Captain Class Vice Captain Class Gender
KAVERI Sangini Singh XI D Riddhi Naithani XI B Girl
Vaibhav Singh XI C Kaushal Choudhary X A Boy
GOMTI Janvi Yadav XI C Vridhi Nair X B Girl
Abhijith Nair XI B S Suvardhan IX B Boy
GANGA Gaurika Ahuja XI A Mahima Javed X A Girl
Ridhum Mohan XI D Srutesh Prakash X B Boy
KRISHNA Kripa G Pillai XI A Agrata Singh X A Girl
Ayush Kumar Singh XI C Bhavishya Yadav IX B Boy

© Copyright 2019 Navy Children School, Port Blair All Rights Reserved. | Created By Entab Infotech : CampusCare ®